Velkommen i vores arkiv

 Vi har vores arkiv i det som engang var Holm skole

Holm lokalhistoriske arkiv
Sognegården
Møllegade 60
6430 Nordborg
tlf.: 74453640

I arkivet har vi

Holm handvaerk og handel

Gårde og huse

Kirkebøger
Nordborgs sogns kirkebøger

Folketællinger

Slægtsbøger
Slægterne Jolmand, familien Gadmand, familien Clausen, familien Grau.

Endvidere Christian H. Christensens optegnelser over mange familier.

Avisudklip
Hejmdal og Jyske Tiende fra 30’erne.
Avisudklip fra 1978

Foreningearkiver
Sogneforeninger, Hesteforeninger, Selskabsforeninger, Jagtforeninger med mere.

Billeder
Vi har billeder af bygnniger, personer, grupper, handel og håndværk samt af landbruget.
Fra 1. Verdenskrig, bombenatten i 1942 og en mappe med billeder fra et Royal Air Force flystyrt i 1943.

Dias, film
fra Holm og omegn samt personer.

Kort
Gamle kort over området

Museum, udstilling
Holm lokalhistoriske arkiv har et lille permanent udstilling af gamle sager indsamlet fra Holm og omegn.

På læsesalen er der 12 pladser til de besøgende.

Arkivet har ikke indlånsret fra Statens Arkiver.

Afleveringer
Har du gamle sager, du gerne vil af med, så aflever dem til arkivet.
Vi vil også gerne låne, så kopiere vi og aflevere tilbage igen.

Ved afleveringer kontakt:

Holm lokalhistoriske arkiv
Sognegården
Møllegade 60
6430 Nordborg
tlf.: 74453640
Dog sendes post til:
Henriette Matthiesen
Damgade 26 Holm
6430 Nordborg

Åbningstider:
Sidste lørdag i måneden kl. 14.00 – 17.00
dog ikke i juni, juli og august Holm

Formand

Henriette Matthiesen
Damgade 26 Holm
6430 Nordborg. Tlf. 74453640
henriettem@bbsyd.dk

Kasserer:

Christen Jessen,tef. 74451352

acje@bbsyd.dk

Øvrige medarbejdere:
Bodil Sørensen tlf. 40173531
Hans Jessen, tlf. 7445 1546.
Erik Matthiesen, tlf. 7445 0308.

Tove Bruun. tlf. 74453396
Hans Nørrelykke, tlf. 7445 1497

Mona Schmidt

Hans Peter Jørgense