I arkivet

Ting der er i vores  Arkiv i Holm

Holm håndværk og handel

Farresdam 1   Lokalplan for Holm

Smede og Hjuleland     Holm lige i øjet

Oldenor Sø      Film over Oldenor

Jordbog og gamle matrikel kort fra 1877.

Blad 1  Blad 2  Blad 3  Blad 4  Blad 5  Blad 6  Blad 7  Blad 8  Blad 9  Blad 1 0  Blad 11

 Blad 12   Blad 13   Blad 14  Blad 15  Matrikkelkort over byen      Holm Sogneråd 1921-70

Ny matrikkelkort    Ejendomsvudering   OIS

Folketællinger.

FT 1860 Holm  FT 1921 og 1925 Holm  FT1930 Holm 2  F.T. Holm 1940

Slægtsbøger
Slægterne Familie Kolmos. Familie Jollmand, Familie Gadmand, Familie ClausenFamilie Grau .  Jes Jessen Ravn 1

Peter Petersen Hellesøe   Peter Grau  Ramsdam 8   Christen Hansen Schilling 2  Fra Lavensby.  Maren Nisdatter

Ane Kallesen       Mads Clausen

Endvidere Christian H. Christensens optegnelser over mange familier.

Avisudklip
Hejmdal og Jyske Tiende fra 30’erne.
Avisudklip fra 1978

Foreningearkiver
Sogneforeninger, Hesteforeninger, Selskabsforeninger, Jagtforeninger med mere.


Billeder
Vi har billeder af bygnniger, personer, grupper, handel og håndværk samt af landbruget.
Fra 1. Verdenskrig, bombenatten i 1942 og en mappe med billeder fra et Royal Air Force flystyrt i 1943.
Dias, film
fra Holm og omegn samt personer.

Kort
Gamle kort over området

Museum, udstilling
Holm lokalhistoriske arkiv har et lille permanent udstilling af gamle sager indsamlet fra Holm og omegn.

Arkivet har ikke indlånsret fra Statens Arkiver.
Afleveringer
Har du gamle sager, du gerne vil af med, så aflever dem til arkivet.

Vi vil også gerne låne, så kopiere vi og aflevere tilbage igen.

Ved afleveringer kontakt:
Holm lokalhistoriske arkiv på
Sognegården
Møllegade 60
6430 Nordborg
tlf.: 74453640


Dog sendes post til:
Henriette Matthiesen
Damgade 26 Holm
6430 Nordborg

Åbningstider:
Sidste lørdag i måneden kl. 14.00 – 17.00
dog ikke i juni, juli og august Holm

Formand
Henriette Matthiesen
Damgade 26 Holm
6430 Nordborg. Tlf. 74453640
henriettem@bbsyd.dk

Kasserer:
Christen Jessen,tef. 74451352
acje@bbsyd.dk


Øvrige medarbejdere
Bodil Sørensen tlf. 40173531
Hans Jessen, tlf. 7445 1546.
Erik Matthiesen, tlf. 7445 0308.
Tove Bruun. tlf. 74453396
Hans Nørrelykke, tlf. 7445 1497
Mona Schmidt
Hans Peter Jørgensen

Hans Jørgen Berg

FT 1860 Holm FT 1921 og 1925 Holm FT1930 Holm 2

Slægtsbøger
Slægterne Jolmand, familien Gadmand, familien Clausen, familien Grau.Endvidere Christian H. Christensens optegnelser over mange familier.
Avisudklip
Hejmdal og Jyske Tiende fra 30’erne. Avisudklip fra 1978
Foreningearkiver
Sogneforeninger, Hesteforeninger, Selskabsforeninger, Jagtforeninger med mere.Billeder
Vi har billeder af bygnniger, personer, grupper, handel og håndværk samt af landbruget.
Fra 1. Verdenskrig, bombenatten i 1942 og en mappe med billeder fra et Royal Air Force flystyrt i 1943.
Dias, film
fra Holm og omegn samt personer.
Kort
Gamle kort over området

Museum, udstilling
Holm lokalhistoriske arkiv har et lille

permanent udstilling af gamle sager indsamlet fra Holm og omegn.

 

 

 


På læsesalen er der 12 pladser til de besøgende.
Arkivet har ikke indlånsret fra Statens Arkiver.