Arkiv

Holm sogneforenings lokalhistoriske gruppe

Holm sogneforenings lokalhistoriske gruppe

Tirsdag d. 30 oktober 1979 samledes, på initiativ af Lauritz L. Høi, 21 mennesker i Holm skole for sætte gang i arbejdet med indsamlingen af gamle billeder og dokumenter fra Holm. Endvidere skulle der udsendes såkaldte basiskort til alle husstande i byen, hvor de nuværende beboere skulle oplyse, hvad de vidste om deres bolig og evt. forgængere på stedet.

Disse kort var begyndelsen til det, der senere blev lokalhistorisk arkiv. Arbejdet fulgtes op med indsamling og affotografering af gamle billeder, der blev identificeret, indsat i ringbind og tekstet. I årenes løb er samlingen blevet til omkring 1500 billeder og nye kommer stadig til.- Hvad der sker i dag, er historie i morgen.- De lokalhistoriske fik spalteplads i sogneforeningens blad ”Holmboen” og der findes stadig en side ”fra en svunden tid.”

Deltagere i dette stiftende møde var: Bjørn M. Kofoed, Frede Rasmussen, Carsten Jacobsen, Hans Nørrelykke, Niels Hansen, Hans P. Thomsen, Chr. Jessen, Hans Jessen, Cathrine og Chr. Jørgensen,

Nora Schmidt, Nis Dreyer, Christen Schmidt, Henriette Matthiesen, Gudrun R. Petersen, Anni og L. Høi, Johs. Gundersen.

Der kom hurtigt gang i arbejdet, og lørdag d. 24 og søndag den 25. april 1982, afholdtes den første udstilling af fotos i pavillonen ved Holm skole, hvor de lokalhistoriske holdt til de første år.

Natten mellem den 18. og 19. august 1942 blev en nat de daværende Holmboer aldrig glemte. I midnatstimen blev der nedkastet spræng – og brandbomber over hele det nordalsiske område, særlig Holm blev hårdt ramt. De materielle skader var omfattende; men som ved et forsyns indgriben, kom kun et menneske lettere til skade. I 1992 var 50- årsdagen for denne begivenhed. Det blev markeret ved udsendelse af et lokalhistorisk skrift. ”Bombenatten”, hvor begivenhederne blev skildret, illustreret med mange af de billeder, arkivet var i besiddelse af. En udstilling blev arrangeret og vist på Nordborg rådhus, hvor den blev set af mange mennesker, bl. a. daværende dronning Ingrid, der også besøgte Holm og gik en tur langs bygaden for at se de steder, det daværende kronprinsepar, besøgte efter bombenatten i 1942. En stor dag i en lille by. –

På de månedlige møder kommer medlemmerne med nyheder til Holmbodagbogen, der føres i en protokol og hvert kvartal bringes i revideret udgave i sogneforeningens blad. Endvidere præsenteres, hvad der er afleveret til arkivering. Til det egentlige arkiveringsarbejde m.v. arbejdes der ekstra nogle eftermiddage. I et citat fra et mødereferat 1982 står følgende: ”Ind imellem blev der snakket om alt muligt mellem himmel og jord som sædvanlig. Det er en side af arbejdet, som ikke må undervurderes, idet det jo er med til at vi har noget sammen, som ikke er alt for forpligtende, og vi kan nyde den hygge der er ved at komme sammen og tale om gamle dage”. Disse linier gælder stadig, selvom arbejdet er blevet lidt mere professionelt efter vi er kommet med i S.K.L.A.: Sønderborg kommunes lokalhistoriske arkivsamvirke. Det er en paraplyorganisation, som søger kommunalt tilskud til arkivernes arbejde og fordeler disse midler.

Computerteknologien har givet arbejdet med lokalhistorie et helt nyt aspekt. Billedarkivet er scannet og lagt på CD el. DVD, slægtsforskningsprogrammer har gjort det muligt hurtigt at lave anetavler i mange forskellige former og ikke mindst, arkivregistreringen er lagt ind på Computer.Arkivet råder over en stationær og en bærbar computer, samt printer og kopimaskine.

Nu som ved starten af arkivet: der er altid plads til yngre mennesker med interesse for historiens gang. ”Vi er nødt til at slæbe historien med os for at fatte forudsætningen af og selve dimensionen af det øjeblik vi lever i” (Citat)

Arkivgruppen samles som regel den første torsdag i hver måned undtagen i juli og august. Der er åbent i arkivet sidste lørdag i månederne Okt. Nov. Jan. Febr. Marts og April fra kl. 14:00 – 17:00.

Frederik Frederiksen