Jollmands Gaard

  Folder Dansk 2022                            Folder Tysk 2022                               Folder Engelsk 2022

 

Før-og-nu fotorapport 2007             Jollmandshefte 2021     Jollmands Gaard 2021   Opslag 2022

Åbningstid  Jollmands Gaard

Gården er åben for besøg hver lørdag året rundt
fra kl. 9.30 til 11.30
fra 15 juni til 1. september – også lørdag, tirsdag og torsdag fra 14.00 til 16.00

Rundvisning:                                                                           
Besøg – Rundvisning i øvrigt
kan altid aftales
ved kontakt til nedenstående:
Flemming Andersen tlf.74453516, mobil 22804899
Mail: knud.flemming.a@gmail.com

Udenfor åbningst Kontakt

61671563  –  21486655 –  40445146                                                                                          

Særlige arrangementer annonceres i dagspressen.                

Entré: Voksne og børn o.12 år: 40 kr. Større selskaber:
Grupper og særlige arrangementer: efter aftale. Også uden for den normale åbningstid tilbyder Støtteforeningen rundvisning med guide kr. 40,- pr. person, dog min. 200 kr.    Mobilepay  952075 kontakt: ”Jollmands Gaard”  
Damgade 1, Holm 6430 Nordborg

Fonden Jollmands Gaard
v/ Kim Madsen (formand)
Agerhøjvej 8, Holm – 6430 Nordborg
tlf.40317168  e-mail:kgmadsen@outlook.dk  Støtteforeningen Jollmands Gaard:

v/ Johanne Jacobsen (formand).

Østerhaven 10   6430 Nordborg.

Medlem af Støtteforening: 

Husstand Kr. 150,

Enkeltmedlem 100 kr.

konto: 8011-1044220

Mobilepay  952075.

Jollmands Gaard 1949   Billeder 1949

År 2017 – 2018 Genopføres og indrettes det oprindelige bagehus til møde og formidlingsbygning.

2018.  Hvad mange ikke troede var muligt, er nu efter 20 års ihærdig indsats opnået. Og i dag fremstår Jollmands Gaard som en “perle” i landsbyen.

Familie Jollmand slægtstræ

(Jollmands Gaard 14. sep. 2018 J.V.)   (Sønderborg Nyt 14. sep. 2018)  (Billeder fra Bagehus)  (Jollmands Gaard film 2019.)

(Rokke og Strikketræf 2020-foto Boysen)  (Succes for nyt træf Jollmandsgaard) (Traktor og veteranbiler)

Jollmand gaard 2020     Billederne er taget af Fa. Frederiksen 2020.   Jollmandshefte 2021

Høst på Stjørnsholm og Jollnands Gaard.

Vogne og værktøj – Før-og-nu fotorapport 2007

Film Jollmandsgaard Ildsjæle   Dagbog 1997 -2008 af Christian Hansen  

Fra Generalforsamlingen i StøtteforeningenJollmands Gaard  d. 16 maj                                                                2023

Fra generalforsamlingen  Støtteforeningen Jollmands Gaard,

 t.v. Hans Jessen Møllegade 74 .og t.h. Peter Matthiesen Damgade 26. blev som tak for deres mangeårige virke ved genopbygningen af Gården. udnævnt til æres-medlemmer  af foreningen.

Her flankeret af næstformand. Margrethe Krogslund og formand. Johanne Jacobsen

Film af Torben Fischer – En Gård der var i forfald   Jollmands gaard 1997-2018 )

Jollmands Gaard Billeder på Facebook

Link til         

https://jollmandsgaard.dk/ Besøg på siden   (Rejsegilde)  (Generalforsamling 2018)  (Historie  (Fra Ruin til Byens Perle )  (Historie Tinne og Peter )

På billedet bagerste række fra venstre: Michael Panduro, Hans Jessen, Kurt Andersen i baggrund Christian Philipsen

Foran fra venstre: Aage Johansen, Ester Hess                                                                                        Madsen, Margrethe Kongslund, Peter Jensen og Kim G. Madsen

Ved Generalforsamlingen i 2022 blev Peter Jensen udnævnt som                                                        æresmedlem, så nu er der fem

På en velbesøgt generalforsamling i Støtteforeningen JolImands-Gaard tirsdag aften, blev den afgående formand Peter Jensen udnævnt til æresmedlem i foreningen. I sin tale fremhævede næstformanden Margrethe Krogslund, hans meget store indsats igennem hele forløbet under genopbygningen af gården.
Peter har om nogen, bidraget til at projektet har kunnet realiseres.
Der blev samtidig også rettet en tak til hans hustru Else for opbakning og altid beredvillig hjælp ved afvikling af arrangementer på gården.
På generalforsamlingen nyvalgtes Hans Jørgen Berg fra Havnbjerg til bestyrelsen. Han afløste Michael Panduro Holm der ikke ønskede genvalg. Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Johanne Jacobsen fra Nordborg som ny formand. Øvrige poster forblev uændret.

Ved generalforsamlingen den 11. juni 2020 blev der udnævnt 2 æresmedlemmer

Aage Johansen og Christian Philipsen sammen med formanden for støtteforeningen til Jollmands Gaard Peter Jensen. Det er tidligere regnskabskonsulent Aage Johansen, 87 år, og tidligere gårdejer Christian Philipsen, 92 år.

De to har i mere end 20 år ydet en frivillig indsats i forbindelse med restaureringen af Jollmands Gård, og de er nu livslange æresmedlemmer af Støtteforeningen Jollmands Gård.

Efter at have været lukket ned i næsten 3 måneder, er  landbrugsmuseet på Jollmandsgaard  igen åbent for besøgende Nedlukning og restriktioner har desværre medført mange aflysninger, hvilket er stærkt udfordrende for økonomien, ”udtaler foreningens fmd. Peter Jensen”


                                                                                                  

                                             

                                                   Jollmands Gaard har nu 4 Æresmedlemmer.

 

I forbindelse med støtteforeningens f. Jollmandsgaard s generalforsamling d. 11.juni kunne foreningens kasserer Michael Panduro overrække en check på 30.000 til Fondens kasserer Aage Johansen.

Beløbet fremkommer af overskuddet fra de sidste to til tre års afholdte julemarkeder og deltagelse i forskellige event arrangeret af realdania.

Forskellige foto af Jollmands Gaard