Skansen på Nordals

S k a n s e n   1988/LH

På et gammelt kort fra omkr.1600-tallet er denne skanse betegnet som “Norderschantz”, og et sted lidt syd for Lønsømaj er betegnet som “Syderschantz “‘.
Man kender ikke skansens oprindelse. En forespørgsel i de danske militærarkiver har ikke givet noget
resultat.

I efteråret 1988 er der foretaget en overfladisk undersøgelse med en minesøger, for om muligt at finde metaldele, men der var umiddelbart ikke noget.
En sandsynlighed kan være, at den stammer fra Frederik den 3 tid, der i 1660 standsede svenskernes angreb på Danmark, og han menes at have befæstet de mest ud­ satte kysttrækninger.

Skansen   Fra bogen “Et landkort over Als og Sundeved”    Fra en svunden tid 1649