Personer

Christen Jessen Kolmos blev gift den 10. dec. 1910 i Kenosha med Karen Nissine Seistrup, der er født den 18. aug. 1889 på Brendstrup Mark, Haderslev og hun døde den 23. juli 1958 i Kenosha. Hun var datter af Søren Hansen Sejstrup og hustru Johanne Margrethe Petersen.

Christen Jessen Kolmos var farmer og drev endvidere en benzinstation og en kro. Han og hans familie var jævnlig på besøg i Danmark.

 

 

Rondt o e goll
Claus Færgemand,lærer Nordborg .
C. E. Aagaard, værkfører Nordborg .
Anita Kolmos, Ulbjerg . Nu bor hun i Nejede
Nordsjælland ikke langt fra Hillerød.
Christian Jessen, Møllegade 68.
Christen Petersen, maler Stakkelhøj

Christian (Maler) Petersen Stakelhøj 2         Alsingergilde 2018

Christian Petersen – Kresjan Male – ho i di siest oa 7-8 gang’ öwelöwe now stue operasjonne. “Vorhærre væll itt hå mæ endno”, so Kresjan oldti med et smil. Men den siest gang va det slut – der va ånne stæj, der var bruch for hans evne. Dæ blöw oldti troet i ham fro månne sirre.

Kresjan ho ærre now sæelich gene, som gee egænn i bøen og bøenebøen – en såns for sang å musik.

Han svinged’ sin violinbow lisså sekket som e maelkost, så han var med i forskellich orkestre. Kresjan ho en usævaenle smuk sangstemm, som blöw brucht i Nöborre Måndskoe og i “Rondt o e goll”, hvo di öwe 700 gang hæ optrot i oll forsamlingshuus og kroe i hiele Synnejylland.

E hjemstawn – det stæj, vo han var han var fø – ho hans stue interess. Det var deefor naturle, te han i 1994 bløw medlem åw e Alsingegild’. Heæ va han e midtpunkt i forbindels med oll di böche, som e Gild’ i hans tid u’ga o alsisk. Det va ham, der skröw “Vejledning i alsisk skriftsproch” og samle’ öwe 400 “sæje”. Kresjan hæ satt sit tyele åwtryk o vor ø, så i 2015 blöw han æresmedlem i e Alsingegild’.

Ta en tur mæ æ spritte….    Ta en tur mæ æ spritter       Spritbaadene       Historie om Spritbådene
Kilde: Sangtekst af den alsiske gruppe ”Vos.”
De fire sangerinder kan ikke undvære hinanden. Nu genforenes bandet til Vesterbro Ringridning.
Fra venstre: Bente Nissen, Ilse Dahl, Katrine Schmidt og Hanne Schmidt.
Foto: Lasse Waarsøe Witt

Ta en tur me’ æ spritter
Da a blev pensionist, da følt’ a mæ lidt trist
A var færdi’ hen på Danfos hva’ sku a nu ta’ mæ te’
A gik å så så svot, a gik snar’ helt agurk
men så pludsli’ fik a sån en vældi go’ ide
Ta en tur me’ æ spritte, med Hans Christian og me’ Mitte
Fyld æ lommer op me’ sukker, cigarette slik og gin
Spil lidt yatzy og lidt kort, man ska bare mor’ sig godt
Ta så hjem og sælg det hele og æ tur har tjent sig ind
A har en hem’lighed nu ska’ I bare se
A har nemlig syet nog’ smuggel bovs’ me manne lommer i
Se her er en Bacardi, og en kæmpeflask mæ snaps i
25 så’n små flasker jævnt fordelt rundt på min krop
Et sted hvor man it’ gætte’, har a gemt cigarette’
og et par ekstra flasker ka der li’ bli’ plads til her
Ta en tur……
Men sku’ det nu og vis’ sig, æ tolder finder vej
Da gemmer a nog’ pakker hvor han it’ må føl’ sig frem
Han ka’ se a fylde’ lidt, men gør’ nog’ ka’ han it’
Der gemmer a æ sukker, det ka’ I se når a mæ bukker
Ta en tur…..
A tøvs a er så heldig, ja det er da hel’ vældi’
med sukker, slik og flasker, cigarette’ og nog’ øl
mit liv det æ så dejli når a mæ æ spritte sejle’
Ja I ka’ tro a elsker å vær’ pensionist

 

Vos Picher

 

 

Eventyr jubilæum 1988