Vestermølle

Vestermølle

Møllen ligger vest for Nordborg Kirke ved Nordborg bæk som løber gennem Hopsø ud i Lillebælt. Vandmøllen er sandsynligvis oprettet på hertug Hans den Yngres tid (545-1622) og nævnes første gang som stednavn i 1604. I gamle dage blev møllen forpagtet af hertugen. For at mølleren kunne eksistere blev der indført mølletvang. Senere gik det over til selveje. Mølleren var før en stor mand, foruden mølleri blev der også drevet krohold og bankvirksomhed. Slægten – Hansen Møller – drev møllen gennem 235 år. Men i slutningen af 1800 år hundrede blev det dårlige tider for mølleerhvervet. Og 1923 blev møllen nedlagt som knudemølle, vindmøllen blev nedrevet i 1935 og vandmøllen i 1958.

Vestermølle foto

Holm Mølle

Vejle Mølle