Dyvig Kro

Thomas Thomsen født  27.11 1819 død 1891 i Dyvig.  husfader og værtshusholder Dyvig Kro

Hans hustru.
Catharina Nicoline Petersen født 22.09 1829 død den 12 apr. 1917.

I midten af 1700- tallet blev der rettet henvendelse til amtmand for Nordborg, Johan Wilhelm Teufel
v. Pirkensee, om koncession til et interessentskab, der skulle
etablere og drive et havneanlæg på stedet. Den 6 februar 1758 og igen den 17 nov. 1760 fik
interessentskab en koncession af Frederik V.

Broen i Dyvig blev anlagt på sydsiden af bugten og blev udvidet flere gange. Omkring 1850 blev
anlægs – broen flyttet over på nordsiden. Anlægget stod klar 1852. Indløbet var den gang otte fod
dybt ved daglig vande og ved broen 10 fod, det betød havnen kunne klare skibe, der stak 3,8 m.

Dyvig havde omkring år 1800 en betydelig skibsfart, der var 16 hjemmehørende skibe i Dyvig. Der
blev sejlet til Island og Vestindien ,og hentet træ i Sverige.
Dyvig havn led store tab under krigen med England der i 1808 – 1809 opbragte fire skibe, i 1835
havde Dyvig havn kun syv hjemmehørende jagter tilbage. Det nye havneanlæg bragte dog nyt liv i
havnen.

Kroen menes at være bygget 1854, på broen var en træbygning, hvor toldbetjenten holdt til. Med amtsbanens oprettelse fik havnen mindre betydning, og efter 1914-1918 var der ikke meget tilbage af
sejlads på havnen.                                             Dyvig Kro

2003 bliver kroen solgt til skibsreder Jepsen.
2004. Nedbrydning af Dyvig Kro er gået i gang.

Den 3. juli 2010.
Genåbner Dyvig kro som Dyvig Badehotel