Dyvig Kro

Dyvig Bådelaug med bangs bro                                                                                                                           

Dyvig kro som ingen

       kører forbi

I midten af 1700- tallet blev der rettet henvendelse til amtmand for Nordborg, Johan Wilhelm Teufel
v. Pirkensee, om koncession til et interessentskab, der skulle
etablere og drive et havneanlæg på stedet. Den 6 februar 1758 og igen den 17 nov. 1760 fik
interessentskab en koncession af Frederik V.

Thomas Thomsen

Thomas Thomsen født  27.11 1819 død 1891 i Dyvig.  husfader og værtshusholder Dyvig Kro

Hans hustru.
Catharina Nicoline Petersen født 22.09 1829 død den 12 apr. 1917.

Kroen menes at være bygget 1854, på broen var en træbygning, hvor toldbetjenten holdt til. Med amtsbanens oprettelse fik havnen mindre betydning, og efter 1914-1918 var der ikke meget tilbage af
sejlads på havnen. Dyvig Kro

Broen i Dyvig blev anlagt på sydsiden af bugten og blev udvidet flere gange. Omkring 1850 blev
anlægs – broen flyttet over på nordsiden. Anlægget stod klar 1852. Indløbet var den gang otte foddybt ved daglig vande og ved broen 10 fod, det betød havnen kunne klare skibe, der stak 3,8 m.

Dyvig havde omkring år 1800 en betydelig skibsfart, der var 16 hjemmehørende skibe i Dyvig. Der
blev sejlet til Island og Vestindien ,og hentet træ i Sverige.
Dyvig havn led store tab under krigen med England der i 1808 – 1809 opbragte fire skibe, i 1835
havde Dyvig havn kun syv hjemmehørende jagter tilbage. Det nye havneanlæg bragte dog nyt liv i
havnen.

Atlantic, en 10 tons jagt bygget omkring 1900.
I 1910 fik den en Horsens dieselmotor lagt i. Atlantic var det første skib i Dyvig, der fik motor

Thoma har kun været nogle enkle gange med ude og sejle men for det meste var hun hjemme hos moderen. Der kunne være nok at se til. De mange folk, der kom for at hente gods og de der lossede, skulle have noget at drikke til. Undertiden blev det også til mindre anretninger, som æggepandekager, men det store køkken havde vi ikke. Om aftenen kom folk fra skibene ind for at slappe af med en snak over en punch og et spil kort.    Dyvig-havn

Efter 1920 påbegyndtes udbygningen af landevejen og lastbil trafikken kom i gang, dette sammen med jernbanen gjorde, at varerne nu kom over Sønderborg.

Peter H. Kolmos  fortæller om Dyvig havn

Så lå Dyvig mere eller mindre upåagtet hen indtil lystbådene indtog den.

Efter Thoma og Thomas Thomsen købte Aage Jensen i 1962 kroen og renoverede den så der kunne holdes fest. Han satte nyt køkken ind og i 1968 byggede han en sal så nu kunne der rigtig festes på Dyvig.

2003 bliver kroen solgt til skibsreder Jepsen.

Hans Michael Jebsen

Artikel i J.V. af Mette Christine Schulz mcs@jv.dk
12 nov. 2016 kl. 20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den 3. juli 2010.
Genåbner Dyvig kro som Dyvig Badehotel