Slægtsforskning

 

Slægtsforskning

(Nicolaisen)- (Henriette)  – (Ladelund Mit hjem (Matthiesen ) – (Slægtsforskerens Bibliotek)

(Link til slægtsforskning fra Tagesen)-  (Nordborg Arkiv) –  (Jens Hansen Møller. slægts database) – (Jes Matthiesen født 1915) – (Jens Hansen Møllers træ)- (Slægtsforskning Egen arkiv) – (Vielse 1821 til 1898  Nordborg) – (Christen Hansen Grau)

Jens Hansen Møller (1933-2015)

Borgelig vielser i Holm renskrevet af Ditlev Duus.                                                                                               

(1894 – 1900)- (1901 -1906) –   (1907-1916) –   (1917-1925 ) -(1923 -1969)

(Journal over udstedte Atteste) – (Duusses Slægtsdatabase) – (Gammel bogstaver fra salldata) – Hans Christensen Agerley- 

(F.T. 1940 Holm Renskrevet af Ditlev Duus) – (FT 1940 2 Pøl) – (FT 1940 Nordborg Flækken (1) – (FT Notmark 1940 1) –  (FT Notmark 1940 2) – (Ditlev Duus FT1940 Havnbjerg) –  (Diverse Folketællinger fra Ditlev Duus i Egen)

 

Rasmus var ”optant”, på grund af, at hans far var født på Fyn, og ikke havde fået tysk statsborger­ skab. Da krigen kom, var han bange for at blive udvist. Af den grund solgte han huset Møllegade nr.31, og sad til leje i det, så han og familien hurtigt kunne forlade landet. Det skete ikke, derimod blev han, der hverken var dansk eller tysk statsborger, ind­kaldt, men kom ikke til fronten. Senere købte han huset Møllegade 29. I huset på Møllegade 31 boede den gamle smed Justus Justesen efter at han gik på pension.

                            Optant

Betegnelse på en person i et grænseland, der vælger indfødsret i (dvs. opterer for) nabolandet. I håb om snarlig afstemning om det statslige tilhørsforhold og for at undgå preussisk militærtjeneste valgte tusinder at optere for Danmark 1864-70, da det endnu var muligt. Ca. 20% af hele den nordslesvigske befolkning blev optanter. De blev i stort omfang udvist i 1870 og 80’erne, fordi de som danske statsborgere ikke måtte ”falde til last” dvs. deltage for aktivt i mindretalsarbejdet.

Denne situation var i længden uholdbar. Da § 5 ophævedes, bortfaldt det snarlige genforeningshåb, og mange optanter ønskede nu preussisk statsborgerskab og de hermed forbundne pligter og rettigheder såsom valgret. Fra tysk side ønskede man at fjerne det statsfremmede element, og ansøgningerne om preussisk statsborgerskab bevilligedes i stort omfang, men blev afbrudt af Köllerperiodens chikanepolitik.

Efter en række vanskelige dansk-tyske optantforhandlinger lykkedes det i 1907 at nå til enighed om tildeling af tysk statsborgerskab til 3.000 statsløse nordslesvigere, der ønskede tyske borgerrettigheder. I aftalen indgik, at den danske regering anerkendte den i 1879 ophævede § 5, altså en accept af 1864-grænsen.

Litteratur: Hans Schultz Hansen i: Sønderjyllands Historie efter 1815. 2009 Franz von Jessen: Haandbog i det nordslesvigske Spørgsmaals Historie. 1901 H.P. Hanssen: Fra Kampaarene. 1928. Landsturrn Lyster 3.Kornp.1.— I E.B.84.,Schleswig

Folketællinger 1885 over kvindelige optanter  på Als oversat af Ditlev Duus.

(F.T.1885 A) – (F.T.1885 B) – (F.T.1885 D) – (F.T.1885 E)  – (F.T.1885 G) – (F.T.1885 H) – (F.T.1885 I) – (F.T.1885 K) – (F.T. 1885 L) – (F.T.1885 M) – (F.T.1885 N) – (F.T.1885 P)  (F.T.1885 R) –  (F.T.1885 S) – (F.T.1885 T) – (F.T.1885 U ) – (F.T.1885 V ) – (F.T. 1885 Sønderborg )

                  Folketællinger 1885 over mandlige optanter  på Als oversat af Ditlev Duus.

(F.T.1885 A) – (F.T.1885 B) – (F.T.1885 D) – (F.T.1885 E) – (F.T. 1885 G) – (F.T 1885 H) – (F.T 1885 I) – (FT 1885 K) – (F.T. 1885 L) – (F.T 1885 M) – (F.T 1885 N) – (F.T. 1885 O) – (F.T.1885 P) – (F.T. 1885 R) – (F.T.1885 S) – (F.T. 1885 T) – (F.T. 1885 U) – (F.T. 1885 V(F.T. 1885 Sønderborg M)

Bibliotek Dis Danmark

Anetavle.

(Anetavle Jes Matthiesen født 1915) – (Lidt slægts og Danmarks historie historie fra 1558) –  (Anetavle for Anna født Høi 1915) – (Anetavle for Peter Matthiesen født 1945) – (Jens Axel Nissen ) – (Peter Skræder) – (Lauritz Nyland) –  (Jacob Lauritzen) – (Margrethe Elisabeth Dominicussen) – (Peter Willadsen til Bryan Hellesø) – (Ohle Jepsen) – (Peter Matthiesen til Jan Rasmussen) – (Laura Marie Sina Rasmusse) –  (alsnissen database) – (Min familie) – (Jørgen Hansen 1729) –  (Jes Thomsen) – (Dyvig havn) – (Jes Hollænder)  – (Nis Jensen) – (Niels – Peter Stampe) – (Familienshistorier fra .Nordborg/) –   (Nicolai Lorenzen Laut) – (Familie til Ellen)

Dorothea Eleonore Dall, 23 dec 1842.hun rejste til Amerika – Fa. Grau Yara Jebsen 2 – og Kirsten Assentoft. Ellen Marie – Margit Jørgensen – Johan Christensen Hviid –   Til Karina Frederik Bonde  Peter Petersen   Sandvej    Fa. Clausen – Christian Rasmussen Duus- Fa. Kolmos –  Mathias Christensen Fink –   Peter Petersen Hellesøe – Familie Jollmand  Nis Jepsen Elli Jepsen Nissen –  Familie Gadmand  ( Jens Madsen og  Peter Willadsen til Bryan Hellesø) – Rasmus Hansen –   Peter Hansen Sarsgaard Til Erik Sarsgaard –  Niels Andreas Arnold Andersen (Mie) Johan Paul Seifert –  Jørgen Michalsen – Hans Jørgensen Davidsen – Johan Christensen – Christen Hansen Schilling fam. Mary Jane Tigges -(Dominicus Petersen 1750-1817 Til Jytte, Emma og Jette) Christen Christensen Hytt –  Thora Dorothea Sørensen 1852 – 1920 – Breve der er skrevet fra Amerika til familie i Holm

Sagn fra og angående Als 1-50   Sagn fra og angående Als nr 51-108. Afdøde DK.  Forside.afdøede   Kort til kirker  – F.T Nordborg 1940 – sa.dk  – Lægdsruller –  Helligdager.- Fødsler i gamle dage.

(Fattiggården) – (Fattigaarde i Sønderjylland) – (Museum Sønderjylland )- (Dansk  Vestindien) – (Data Nordborg Fattiggård 1921) – (Årgangsbilleder Nordborg efterskole) –   (Genforeningsstene)  – (Grænseruten) –  (Mark  skilling kroner og ører) – (Oversigt-over-gamle-maal) –  (http://skla.dk/ ) – (Sønderborgs historie)  – (Det gamle Als) – (Gode historie.1956) –   (fra landbruget) –          (Storegade gamle og nye af Torben Fischer) – (Peter Duus Andersen) – Turarrangør & Fortæller

Nordborg-Roklub  

Bent JessenAlsnissen –  Oksbøl Lokalhistorie Nordborg arkiv –   Nordborghus

Googel MapsDanske-gaarde-af-j-c-b-la-cour

Kortforsyning forskellige kort  Danmark fra luften  – Danmarks_amter_(1793-1970)  Krabsen/stednavnebase

Holm infolandHolm KulturhusJollmandsgaard Hjemmeside –  Holm Skansen 

HjortspringbaadenGotisk skrift – trykte og håndskrevne bogstaver

Sønderjyske billeder –  Historiske Kort

Nordborg/gravsten/Personregister Find din slægt  Dødsattester, Jylland (1915 – 1980)

Luftfoto fra Holm –  https://www.arkiv.dk/Kirkeblade 2013-2017  Kirkebog 1630 med mere –  Gravsten.dk – Forside afdøde.

Persondataloven-2018-2-18 –  Kirkebøger fra NordborgKirkebøger fra hele landet. kirkebøgerne-er-blevet-søgbar – Kirkebog Tyskland

Sogne ideFT. 1940 i Holm  – Kirkebog Ladelund   Folketællinger hele landet

GrænseforeningenSlægtsforskning i Tyskland  Sønderjylland og hertugdømmerne

Ladelund KZ Ladelund MuseumAnden verdenskrigen langs grænsen   Grænselandet

Foreningen To Løvers kartotek over sønderjyske desertører, 1915  DESERTØRER Af Peter Weber –   Årbøger-1967-2011

AncestryTysk folketællingskort  1885   Tysk kirkebog  Sogne og herred i Slesvig-Holsten amt Den Slesvigske Samling og Kirkearkiv

https://www.kroneborg.dk/

Passagierlisten fra BremenHamburg America Line Udvandring til AmerikaUdvandrerarkivet – Thingvallalinjens-skibe.Udvandre fra Nordborg sognfamilysearch  Krupp – 

Titanic