Slægtsforskning

Slægtsforskning

(Nicolaisen)- (Henriette)  – (Ladelund Mit  hjem (Matthiesen ) – Archion  (Slægtsforskerens Bibliot(Link til slægtsforskning fra Tagesen)-  (Nordborg Arkiv) –  (Jens Hansen Møller. slægts database) – (Jes Matthiesen født 1915) – (Jens Hansen Møllers træ)- (Slægtsforskning Egen arkiv) – (Vielse 1821 til 1898  Nordborg) – (Christen Hansen Grau)   Kirkebøger fra hele landet    Familieforskning   C. K. Jacobsen      Christen Thomsen Stoltebøge

Christen Christensen Bonde

Jens Hansen Møller (1933-2015)

Borgelig vielser i Holm renskrevet af Ditlev Duus.                                                                                             

(1894 – 1900)- (1901 -1906) –   (1907-1916) –   (1917-1925 ) -(1923 -1969)

(Journal over udstedte Atteste) – (Duusses Slægtsdatabase) – (Gammel bogstaver fra salldata) – Hans Christensen Agerley- 

(F.T. 1940 Holm Renskrevet af Ditlev Duus) – (FT 1940 2 Pøl) – (FT 1940 Nordborg Flækken (1) – (FT Notmark 1940 1) –  (FT Notmark 1940 2– (Ditlev Duus FT1940 Havnbjerg) –  (Diverse Folketællinger fra Ditlev Duus i Egen)

Jørgen Møller Skadborg Familietræ    Skadborg 1855-1955

Gifteprotokollen uddrag for Notmark Sogn fra år 1874 ren skrevet af Else Fog Pedersen i samarbejde med Ditlev Duus

Gifteprotokollen uddrag for Notmark Sogn fra år 1874 – Viet 1901- 1924

Kirkebog Ketting

Ketting kirkebog 1653-1680 fødte viede og døde renskrevet af Ditlev Duus Guderup

Ketting kirkebog 1653- 1674– Ketting kirkebog 1674 -1680   Ketting kirkebog 1685 90  Ketting Kirkebog 1691-1695  Ketting Kirkebog 1696-1707 

Ketting KB 1735-1795 døbte renskrevet af Ditlev Duus Guderup

Ketting KB 1735-1739  Kirkebog 1740- 1743 Ketting    K.B Ketting 1744-1747 F.D   Kettinf 1747 -1756  Ketting 1756-1795

Ketting KB trolovede 1735-1814 renskrevet af Ditlev Duus Guderup

Ketting KB trolovede 1735-1814   Ketting KB vieder 1735

Ketting KB 1735-1795 døde renskrevet af Ditlev Duus Guderup

v Duus GuderupKetting KB 1735-1738 døde  Døde i Ketting 1738-1745  Døde Ketting 1745-1755  Døde Ketting 1755-1765  Døde Ketting 1765-1775  Døde Ketting 1775-1785  Døde Ketting 1775-1785 Døde Ketting 1785 – 1795 – Ketting KB 1735

Rasmus var ”optant”, på grund af, at hans far var født på Fyn, og ikke havde fået tysk statsborger­ skab. Da krigen kom, var han bange for at blive udvist. Af den grund solgte han huset Møllegade nr.31, og sad til leje i det, så han og familien hurtigt kunne forlade landet. Det skete ikke, derimod blev han, der hverken var dansk eller tysk statsborger, ind­kaldt, men kom ikke til fronten. Senere købte han huset Møllegade 29. I huset på Møllegade 31 boede den gamle smed Justus Justesen efter at han gik på pension.

                            Optant

Betegnelse på en person i et grænseland, der vælger indfødsret i (dvs. opterer for) nabolandet. I håb om snarlig afstemning om det statslige tilhørsforhold og for at undgå preussisk militærtjeneste valgte tusinder at optere for Danmark 1864-70, da det endnu var muligt. Ca. 20% af hele den nordslesvigske befolkning blev optanter. De blev i stort omfang udvist i 1870 og 80’erne, fordi de som danske statsborgere ikke måtte ”falde til last” dvs. deltage for aktivt i mindretalsarbejdet.

Denne situation var i længden uholdbar. Da § 5 ophævedes, bortfaldt det snarlige genforeningshåb, og mange optanter ønskede nu preussisk statsborgerskab og de hermed forbundne pligter og rettigheder såsom valgret. Fra tysk side ønskede man at fjerne det statsfremmede element, og ansøgningerne om preussisk statsborgerskab bevilligedes i stort omfang, men blev afbrudt af Köllerperiodens chikanepolitik.

Efter en række vanskelige dansk-tyske optantforhandlinger lykkedes det i 1907 at nå til enighed om tildeling af tysk statsborgerskab til 3.000 statsløse nordslesvigere, der ønskede tyske borgerrettigheder. I aftalen indgik, at den danske regering anerkendte den i 1879 ophævede § 5, altså en accept af 1864-grænsen.

Litteratur: Hans Schultz Hansen i: Sønderjyllands Historie efter 1815. 2009 Franz von Jessen: Haandbog i det nordslesvigske Spørgsmaals Historie. 1901 H.P. Hanssen: Fra Kampaarene. 1928. Landsturrn Lyster 3.Kornp.1.—IE.B.84.,Schleswig

Folketællinger 1885 over kvindelige optanter  på Als oversat af Ditlev Duus.

(001 F.T. 1885 kvinder A) – (002 FT 1885 Kvinder B) – (003 F.T. 1885 Kvinder D.) – (004 FT 1885 Kvinder E)  – (005 F.T. 1885 Kvinder H) – (006. F.T.1885 kvinder I) – (007 F.T. 1885 Kvinder K) – (008. F.T. 1885 kvinder L) – (009. F.T. 1885 Kvinder M) – (010. F.T. 1885 kvinder N) – (011. F.T. 1885 Kvinder P) – (012. F.T. 1885 Kvinder R)  (F.T. 1885 Kvinder s –  (F.T.1885 S) – (F.T. 1885 Kvinder T) – (F.T. 1885 U ) – (F.T. 1885 V) – (F.T. 1885 Sønderborg K )

Folketællinger 1885 over mandlige optanter  på Als oversat af Ditlev Duus.

(F.T. 1885 mænd A) – (F.T. 1885 B) – (Ft. 1885 D) – (F.T.1885 Mænd E) – (F.T. 1885 G) – (F.T. 1885 H) – (F.T 1885 I) – (F.T. 1885 K) – (F.T. 1885 L) – (F.T 1885 M) – (F.T 1885 N) -(F.T. 1885 O) – (F.T. 1885 P) – (F.T. 1885 R) – (F.T. 1885 M S) – (F.T. 1885 T) – (F.T. 1885 U m) – (T. 1885 mænd v(F.T. 1885 Sønderborg M)

Bibliotek Dis Danmark

Anetavle.

(Anetavle Jes Matthiesen født 1915) – (Lidt slægts og Danmarks historie historie fra 1558) –  (Anetavle for Anna født Høi 1915) – (Anetavle for Peter Matthiesen født 1945) – (Jens Axel Nissen ) – (Peter Skræder) – (Lauritz Nyland) –  (Jacob Lauritzen) – (Margrethe Elisabeth Dominicussen) – (Ohle Jepsen) – (Peter Matthiesen til Jan Rasmussen) – (Laura Marie Sina Rasmusse) –  (alsnissen database) – (Min familie) – (Jørgen Hansen 1729) –  (Jes Thomsen) – (Dyvig havn) – (Jes Hollænder)  – (Nis Jensen) – (Niels – Peter Stampe) – (Familienshistorier fra .Nordborg/) –   (Nicolai Lorenzen Laut) – (Familie til Ellen) (Nicolai Petersen Laut) (Peter Hellesøe Jepsen Grau)   Andreas Jørgensen Slægtstræ Hellesøe til Sandra   Slægt Henriette  Slægtsbog Mads Clausen      Hans Christensen

Livs forløb.

Jens Rasmussen Orte  Niels Hansen

Dorothea Eleonore Dall, 23 dec 1842.hun rejste til Amerika – Fa. Grau Yara Jebsen 2 – og Kirsten Assentoft. Ellen Marie – Margit Jørgensen – Johan Christensen Hviid –   Til Karina Frederik Bonde  Peter Petersen   Sandvej    Fa. Clausen – Christian Rasmussen Duus- Fa. Kolmos –  Mathias Christensen Fink –   Peter Petersen Hellesøe – Familie Jollmand  Nis Jepsen Elli Jepsen Nissen –  Familie Gadmand  – Rasmus Hansen –   Peter Hansen Sarsgaard Til Erik Sarsgaard –  Niels Andreas Arnold Andersen (Mie) Johan Paul Seifert –  Jørgen Michalsen – Hans Jørgensen Davidsen – Johan Christensen – Christen Hansen Schilling fam. Mary Jane Tigges -(Dominicus Petersen 1750-1817 Til Jytte, Emma og Jette) Christen Christensen Hytt –  Thora Dorothea Sørensen 1852 – 1920 – Breve der er skrevet fra Amerika til familie i Holm      Familien fra Damgade 34    Lorenz Laut     Christen Clausen 1750     Peter Jørgensen Bladt        Hans Thonesen Slægtstræ

Slægterne Familie Kolmos.- Familie Gadmand – Familie Clausen – Familie Grau – Jes Jessen Ravn  – Peter Petersen Hellesøe – Peter Grau  Ramsdam 8 – Christen Hansen Schilling 2  Fra Lavensby.  Maren Nisdatte – Ane Kallesen       Mads Clausen – Peter Christian Andersen – Peter Aegidius–Familie-Jollmand – Nicolaisen   Johan Petersen Hellesøe

Four-generation research report_Sine Catharina Nissen_prepared by Charlotte Champenois 8 Jan 2021

Nis Lauritsen Til Maren Jollmand     Jeppe Christensen Grau Slægtstræ Brønd 11 Til Ronni Familie til Maren Petersen Jollmand

Endvidere Christian H. Christensens optegnelser over mange familier.

Sagn fra og angående Als 1-50   Sagn fra og angående Als nr 51-108. Afdøde DK.  Forside.afdøede   Kort til kirker  – F.T Nordborg 1940 – sa.dk  – Lægdsruller –  Helligdager.- Fødsler i gamle dage.

(Fattiggården) – (Fattigaarde i Sønderjylland) Helene på Fattiggaarden i Asseballe– (Museum Sønderjylland )-

Kommune artikler   Sognekommuner Landkommuner

(Dansk  Vestindien) – (Data Nordborg Fattiggård 1921) – (Årgangsbilleder Nordborg efterskole) –   (Genforeningsstene)  – (Grænseruten) –  (Mark  skilling kroner og ører) – (Oversigt-over-gamle-maal) –  (http://skla.dk/ ) – (Sønderborgs historie)  – (Det gamle Als) – (Gode historie.1956) –   (fra landbruget) –          (Storegade gamle og nye af Torben Fischer) – (Peter Duus Andersen) – Turarrangør & Fortæller

Nordborg-Roklub  

Bent JessenSognebog3Alsnissen –  Oksbøl Lokalhistorie Nordborg arkiv –   Nordborghus – Sønderjyske fortællinger

Googel MapsDanske-gaarde-af-j-c-b-la-cour

Kortforsyning forskellige kort  Danmark fra luften  – Danmarks_amter_(1793-1970)  Krabsen/stednavnebase  Historisk Atlas

Holm infolandHolm KulturhusJollmandsgaard Hjemmeside –  Holm Skansen 

HjortspringbaadenGotisk skrift – trykte og håndskrevne bogstaver

Sønderjyske billeder –  Historiske Kort

Nordborg/gravsten/Personregister Find din slægt  Dødsattester, Jylland (1915 – 1980) Dødsregister i Danmark 1943

Luftfoto fra Holm –  https://www.arkiv.dk/Kirkeblade 2013-2017  Kirkebog 1630 med mere –  Forside afdøde.    Sogne id    Gravstene

Arkivet i Holm   Persondataloven-2018-2-18 –  Kirkebøger fra NordborgKirkebøger fra hele landet. kirkebøgerne-er-blevet-søgbar – Kirkebog Tyskland

Sogne ideFT. 1940 i Holm  – Kirkebog Ladelund   Folketællinger hele landet

GrænseforeningenSlægtsforskning i Tyskland  Sønderjylland og hertugdømmerne

Ladelund KZ Ladelund MuseumAnden verdenskrigen langs grænsen   Grænselandet

Foreningen To Løvers kartotek over sønderjyske desertører, 1915  DESERTØRER Af Peter Weber –   Årbøger-1967-2011   Sønderjyske månedsskrift

AncestryTysk folketællingskort  1885   Tysk kirkebog  Sogne og herred i Slesvig-Holsten amt Den Slesvigske Samling og Kirkearkiv   Kirker i Sydslesvig

https://www.kroneborg.dk/

Passagierlisten fra BremenHamburg America Line Udvandring til AmerikaUdvandrerarkivet – Thingvallalinjens-skibe.Udvandre fra Nordborg sognfamilysearch  Krupp – 

Titanic