Oldenor

Hollændermøllen, der blev opstillet
i 1865, var ikke effektiv nok til at lænse
vandet ud fra de 28 hektar, som bønderne
– med håndkraft – havde gravet
en afvandingskanal ind igennem.
Vandet blev ledt frem til møllens pumpesnegl,
som med en diameter på en
meter godt kunne tage ved, men der
var for lidt vind til effektiv afvanding.
Ofte stod møllen stille, så få år senere
blev et damplokomobil installeret, og
snart kunne den tørlagte søbund anvendes
til græsning med kreaturer

Oldenor   af Kjel Hansen Det tabte land.

Oldenor mølle

Oldenor tur