I arkivet

Ting der er i vores  arkiv

Arkivet i Holm

Persondataforordning

Holm håndværk og handel  Farresdam

Frederik Bonde og Hans Rasmussen

Lokalplan for Holm – Holm Sogneråd 1921-70

Sogneråd 1920     Jordbog

– Als kort Gamle Matrikkelkort fra Holm

Hvidbog  PLANT ET TRÆ   Plant et træ foto   Holm Andels Mejeri  Holm Mejeri af Frederik Frederiksen   Fra landbruget   Landmænd i Holm 1943   kort over Als 1600 tallet     Jollmandsgaard. 5. apr. 2021

Fælles smedjen med Justus Jensen JUSTESEN 

Smede og Hjuleland     Smede og Hjullandet afhændet

Holm lige i øjet – Holm infoland – Oldenor Sø – Bundsø fra Bent Jessen og Leif Jespersen –Film over Oldenor – Hans Fisker i Dyvig    Kvægmyg og oksebremser

Dyvig baadelaug   Klubbens historie

Gamle kort fra Als    Sønderborg turist

Jordbog og gamle matrikel kort fra 1877. 01 Matrikkelnummer 2021 For byen

Blad 1  Blad 2  Blad 3  Blad 4  Blad 5  Blad 6  Blad 7  Blad 8  Blad 9  Blad 1 0  Blad 11

Blad 12   Blad 13   Blad 14  Blad 15  Matrikkelkort over byen –  Holm  Ny matrikkelkort    Ejendomsvudering

ejendomsudvikling

OIS – Besøg – Historisk kort – Tinglysningl  BBR årstal  Alder    Min grund    01 Matrikkelnummer

Sygekasse 2

Folketællinger.

FT 1860 Holm  FT 1921 og 1925 Holm  FT1930 Holm 2  F.T. Holm 1940    Født 1837 i Holm   F.T. Nordborg 1930

Foreningearkiver
Sogneforeninger, Hesteforeninger, Selskabsforeninger, Jagtforeninger med mere.


Billeder
Vi har billeder af bygnniger, personer, grupper, handel og håndværk samt af landbruget.
Fra 1. Verdenskrig, bombenatten i 1942 og en mappe med billeder fra et Royal Air Force flystyrt i 1943.
Dias, film
fra Holm og omegn samt personer.

Kort
Gamle kort over området

Museum, udstilling
Holm lokalhistoriske arkiv har et lille permanent udstilling af gamle sager indsamlet fra Holm og omegn.

Arkivet har ikke indlånsret fra Statens Arkiver.
Afleveringer
Har du gamle sager, du gerne vil af med, så aflever dem til arkivet.

Vi vil også gerne låne, så kopiere vi og aflevere tilbage igen.

Ved afleveringer kontakt:
Holm lokalhistoriske arkiv på
Sognegården
Møllegade 60
6430 Nordborg
tlf.: 74453640


Dog sendes post til:
Henriette Matthiesen
Damgade 26 Holm
6430 Nordborg

Åbningstider:
Sidste lørdag i måneden kl. 14.00 – 17.00
dog ikke i juni, juli og august Holm

Formand
Mona Schmidt 40464767
Kasserer:
Christen Jessen  21486655

Bodil Sørensen tlf. 40173531

Hans Jessen, tlf. 7445 1546.

Tove Bruun. tlf. 74453396

Henriette Matthiesen tlf. 20233650

Bent Jollmann tlf. 40210644


På læsesalen er der 12 pladser til de besøgende.
Arkivet har ikke indlånsret fra Statens Arkiver.