Velkommen

Til

Holm lokalhistoriske arkiv 

Vi har vores arkiv i det som engang var Holm skole

Møllegade 60 Holm
6430 Nordborg

tlf.: 74453640

henriettedamgade@gmail.com

Åben i arkivet den sidste lørdag i måneden      fra14-17

Dog ikke juni juli,august og december  

 

Der arbejdes ved P.C

Fra venstre

Mona Schmidt Tove Brun og Jens Sandvej, som var vores arkivleder i mange år, og desværre ikke er blandt os mere.

                                  Husk

Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! – Vi passer på historien. Smid aldrig papirer og billeder væk, – oprydning er alle arkivfolks skræk. Folk er tit ikke i stand til at dø mme, når et gammelt barndomshjem de skal tømme: “Bedstefar havde så mange ting, som ligger i huset her, rundt omkring. Vi fylder contain eren ude på gaden!” Ak, ja – sådan skete skaden. Alt det som “var til ingen nytte”, det blev grådige flammers bytte. I sådanne sager ku’ meget man finde om menneskers liv – både ude og inde: om mølle og brugs, mejeri og skole, om køkken og stuer med borde og stole, om egnens skæbne i krig og i fred, om rig og om fattig man ku’ få besked. Billeder viser, hvordan Bedste så ud, da hun for 50 år siden stod brud…Så husk, når du skal tømme loft eller kælder: inden en endelig dom, du fælder:Kontakt os først, – kom, ring eller skriv til nærmeste Lokalhistoriske Arkiv!

Eventyr jubilæum 1988 – Sogneforening 40 års jubilæum 2018 – 40 års Jubilæum 2018 i Holm Arkiv – 10 feb. 2019 Afstemningsfest – Vi er også på facebook med fotos – Billeder fra Holm – Holm håndværk og handel –Minearbejder Christian Hansen  Canada –  Gamle billeder fra Als – Luftfoto 1964 og 1949, Gamle billeder fra  Holm – Dyvig broGamle billeder fra Nordborg – Smukke billeder fra Sønderborg og Als.- Sagn fra Als –  

                   Slægtstræ     

Dorothea Eleonore Dall, 23 dec 1842.hun rejste til Amerik – Fa. Grau Yara Jebsen 2 – og Kirsten Assentoft. Ellen Marie – Margit Jørgensen – Peter Petersen Sandvej – Johan Christensen Hviid –   Fa. Clausen – Christian Rasmussen Duus- Fa. Kolmos –  Mathias Christensen Fink –   Peter Petersen Hellesøe – Familie Jollmand  –  Nis Jepsen Elli Jepsen Nissen –  Familie Gadmand  – ( Jens Madsen og  Peter Willadsen til Bryan Hellesø) – Rasmus Hansen –   Peter Hansen Sarsgaard Til Erik Sarsgaard –  Niels Andreas Arnold Andersen (Mie) Johan Paul Seifert –  Jørgen Michalsen – Hans Jørgensen Davidsen – Johan Christensen – Christen Hansen Schilling fam. Mary Jane Tigges -(Dominicus Petersen 1750-1817 Til Jytte, Emma og Jette) Christen Christensen Hytt –  Thora Dorothea Sørensen 1852 – 1920 – Breve der er skrevet fra Amerika til familie i Holm

Lokalhistoriske arkiver i Sønderjylland   Arkiverne under SKLA.   Pølser fra Holm Møllegade 39                          Velkommen til Nordborg på toppen af Als  – Overnatning i Holm Møllegade 1 – Dyvig Badehotel

Link til historie om

Hjortspringbåden   af Knud V. Valbjørn, Maj 2016

Hjortspringbåden er et træskib fra jernalderen. Den blev fundet i Hjortspring Mose på Nordals i 1921. Båden, der stammer fra cirka 350 f.Kr., var en del af et stort våbenoffer i selve mosen. Båden, der er en krigskano, som kunne bære 24 mand med våben og andet grej, har en længde på 19 meter og en vægt på på 530 kg. Besætningen sad på smalle, formskårne bænke og padlede med lange, smalle padler, som var individuelt udformet til hver mand og hans placering i båden. Til båden hørte også en bred styreåre. Bagest i båden var et sæde, som blev båret af en fint udsmykket tværbjælke. Der blev også fundet en masse løse trægenstande i båden, som viser prøver på dygtigt træskærerhåndværk.

Hjortspringbåden, der er Nordeuropas ældste plankebyggede fartøj, består af en bundplanke og to brede planker i hver side, som er syet sammen med bast. Bådens ender er holdt sammen af to stævnklodser. I begge ender er båden udstyret med to svungne forlængelser. Plankerne er af lindetræ og padleårerne af navr. Dens lighed med de mange bronzealderhelleristninger, der forestiller både, viser, hvordan disse skal tolkes – som plankebyggede både roet med padler.

Betydelige dele af Hjortspringbåden og af våbnene blev opdaget ved tørvegravning omkring 1880, uden at det dengang kom til arkæologernes kendskab. Først i 1920 blev fundet kendt på Nationalmuseet, og stedet besigtiget. I@ 1921-22 gennemførte konservator Gustav Rosenberg for museet en totalundersøgelse af den lille mose på ca. 45 x 50 m, beliggende 42 m over havet og 3–4 km fra kysten.                                                                                                               Link til

Hjortspring – Hjemmeside – Hjortspringbådens-Laug – Nordborg-roklub.- klubbens-historie 

Æ kleinban

Jernbanen   Banen Nordborg Sønderborg

Klubbens domicil på Oksbølvej 15 6430 Nordborg