Velkommen

Til Holm Lokalhistorisk Arkiv

Møllegade 60. 6430 Nordborg

 

Formand
Mona Schmidt 40464767

most1@outlook.dk


Kasserer:
Christen Jessen  21486655

Kontakt: Henriette Matthiesen 20233650 mail henriettedamgade@gmail.com

Medarbejder

Bodil Sørensen tlf. 40173531 Hans Jessen, tlf. 74451546. Tove Bruun. tlf. 74453396 Bent Jollmann Tlf.40210644

Vi har åben i arkivet onsdag eftermiddag 14-16

Vi holder sommerferie i juli og august, og glæder os til at se jer igen i september

Billeder

(Eventyr 1988) (Sogneforening 40 års jubilæum 2018 40 års)) (Jubilæum 2018 i Holm Arkiv 10 feb. 2019) (Afstemningsfest)

(Vi er også på facebook med fotos) 

(Holm-håndværk-og-handel)  (Gamle billeder fra Als) (Luftfoto 1964 og 1949) (Gamle billeder fra  Holm) (Dyvig bro) (Gamle billeder fra Nordborg) (Smukke billeder fra Sønderborg og Als) (Sagn fra Als)

Link til Hjemmeside 

Holm-landsbylaug. Lokalhistoriske arkiver i Sønderjylland  Arkiverne under SKLA.  Historisk Atlas 

Pølser fra Holm Møllegade 39  Velkommen til Nordborg på toppen af Als  Overnatning i Holm Møllegade 1 – Dyvig Badehotel    Torben Fischer Nordborg fra gamle dage   Seværdigheder på øen Als    Ringridningforening i Nordborg

Nordborg og en by på Nordals

Hjortspringbåden          Historie    Af Knud V. Valbjørn, Maj 2016  Fundets-historie fortalt af Hertha Raben Petersen,

Hjortspringbåden er et træskib fra jernalderen. Den blev fundet i Hjortspring Mose på Nordals i 1921. Båden, der stammer fra cirka 350 f.Kr., var en del af et stort våbenoffer i selve mosen. Båden, der er en krigskano, som kunne bære 24 mand med våben og andet grej, har en længde på 19 meter og en vægt på på 530 kg. Besætningen sad på smalle, formskårne bænke og padlede med lange, smalle padler, som var individuelt udformet til hver mand og hans placering i båden. Til båden hørte også en bred styreåre. Bagest i båden var et sæde, som blev båret af en fint udsmykket tværbjælke. Der blev også fundet en masse løse trægenstande i båden, som viser prøver på dygtigt træskærerhåndværk.

Hjortspringbåden, der er Nordeuropas ældste plankebyggede fartøj, består af en bundplanke og to brede planker i hver side, som er syet sammen med bast. Bådens ender er holdt sammen af to stævnklodser. I begge ender er båden udstyret med to svungne forlængelser. Plankerne er af lindetræ og padleårerne af navr. Dens lighed med de mange bronzealderhelleristninger, der forestiller både, viser, hvordan disse skal tolkes – som plankebyggede både roet med padler.

Betydelige dele af Hjortspringbåden og af våbnene blev opdaget ved tørvegravning omkring 1880, uden at det dengang kom til arkæologernes kendskab. Først i 1920 blev fundet kendt på Nationalmuseet, og stedet besigtiget. I@ 1921-22 gennemførte konservator Gustav Rosenberg for museet en totalundersøgelse af den lille mose på ca. 45 x 50 m, beliggende 42 m over havet og 3–4 km fra kysten.

Link til                        Søg i Arkivet

Hjortspring – Hjemmeside – Hjortspringbådens-Laug – Nordborg-roklub.- klubbens-historie 

Æ kleinban

Jernbanen   Banen Nordborg Sønderborg

Klubbens domicil på Oksbølvej 15 6430 Nordborg