Holm gamle kro

Overnatning Møllegade 1

Kroen blev genopbygget 1852.                                                                          

( Peter Andersen Jørgensen`s egne optegnelser )
08.03.1846 købte jeg krostedet i Holm Møllegade 1
28.06.1846 tiltrådte vi kroen i Holm
09.03.1852 begyndte vi at bygge.
25.08.1852 tiltrådte vi det nye krosted.

 Peter Andersen Jørgensen overtager det i Holm beliggende inderste og krosted lige som dette nu befinder sig, med alle derpå hvilende friheder, rettigheder, byrder og afgifter, samt brønd, endvidere 6 bænke, 1 skænkreol, 3 karafler, 4 ølglas, 4 vinglas og 6 snapseglas til hans arv og ejendom for den sum af 768 rigsdaler sølvmønt.
Han forpligter sig til at overnævnte ægtekone Anna Jessen * Andersen på hendes livstid fri bolig i fire fags hus som han opfører på stedet, samt adgang til brønden, dog skal hun indtil mikkelsdag 1847 være tilfreds med en lille stue.

Han har ikke bygget hus til hende, men i FT. 1860 har hun bolig sammen med hendes uægte søn Frederik Carl Petersen * 1. apr. 1850, i aftægten hos Nis Jensen Dyvigvej 14. Hun bliver da underholdt af fattigkassen.Anna Andersen døde i Nordborg den 22. nov. 1866.

“Det gamle krosted”

Manden til højre med den hvide trøje og hat er kromanden Andreas Sandvei, f.1879
Ham længst til venstre er Jacob Sandvei fra Nordborg. Andreas Sandvei døde allerede i 1932, men hans kone Ellen f. Matthiesen førte kro og høkeri videre, til sidst i mange år med hjælp af hendes bror Hans Matthiesen, der var blevet enkemand. (død i 1967 86 år gammel)
Gæstgiveriet blev nedlagt 1966. Ellen kom senere på Plejehjem og døde i 1980 96 år gammel.

 

Hestene-fandt-selv-hjem       Fortalt af Ellen Sandvei og Hans Matthiesen