Lønsømai

 

Broen ved Lønsømai 

Bro og Pakhus indviet 07.08.1923 Dampskibsst. Bygning 26.06.1926

Indvielse af Bro og Pakhus ved Dampskibsstationen i Lønsømaj, Manden i midten med frakken over armen er Peter Petersen Sandvej, Følkærgård, der var formand for selskabet, drengen til v. for ham er Peter Thomsen
der er Sæn af købmand Thomas Thomsen, der står lidt til højre med den hvide Kasket.
Hovedbygningen, der ikke ses på Billedet er opført i 1926 og foruden Dampskibsstation var der indrettet Afholdskro og købmandsforretning i ejendommen, dog først noget senere.

ANLØBSBROEN ved Lønsømai ca. 1934.
Broen er bygget 1923.

Børnene fra venstre: Dorthea
Helene (Søster) og Broder Ravn
børn af lærer ved Holm skole L.S. Ravn og hustru Sophie f. Rasmussen på gården ved Lønsømaj.

De små Dampere’ sejlede fra Sønderborg til Åbenrå, senere dog kun fra Ballebro og Hardeshøj med passagerer og gods, samt levende svin til slagteriet i Aabenraa.