Christen Jessen Kolmos blev gift den 10. dec. 1910 i Kenosha med Karen Nissine Seistrup, der er født den 18. aug. 1889 på Brendstrup Mark, Haderslev og hun døde den 23. juli 1958 i Kenosha. Hun var datter af Søren Hansen Sejstrup og hustru Johanne Margrethe Petersen.
Christen Jessen Kolmos var farmer og drev endvidere en benzinstation og en kro. Han og hans familie var jævnlig på besøg i Danmark.

Stinas Børnehjem

Christine Høj havde købte huset nogle år før den første verdenskrig, og havde indtil først i 30èrne privat børnehjem. En overgang havde hun 10 børn, der alle sagde mor til hende. Mange havde hun haft fra de var nyfødte og følte afgjort, som om de var hendes egne børn. Hun kæmpede ofte en brav kamp, når kommunen forsøgte at fjerne børnene i 10 – 12 års alderen, for at få dem ud at tjene på gårdene. Hun var en stærk og moderlig type.
( For øvrigt en søster til snedkermester Laurs L. Høj
( 1864 – 1952 ) Damgade 6. )

 

 

 

 

Børnene og deres ”Mor” Fotograferet i 1921 Fra venstre
Wilhelm Mathias Schwartz * 13. jun. 1916, Pøl.
Jacob Petersen * 9. mar. 1914 i Pøl, død 17.sep.1995.
Jørgen Petersen * 13. jul. 1912 i Pøl, død 30.apr.1991.
Mor „ Christine Laursen Høj (1870 – 1943 ) på skødet Anna Olsen * 30. dec. 1919 i Østerlund. Hendes mor er Marie Ohlsen.
Christine M Petersen * 13 maj. 1911,
foran sig Thyra Olsen * 5. jun. 1919. Pøl. hendes mor er Anne Helene Ohlsen. (Lene) Helene Petersen * 21. jul. 1915 i Pøl.
”Tinne” Cathrine Olsen * 15. mar. 1914. Asseballe. Hendes mor er Marie Olsen. Nora Petersen.

 

 

Julestue på Jollmandsgaard
Lørdag den 7.december kl.10.00-16.00
Besøg os og oplev
Julehyggen i stuer og køkken på den gamle gård.
Der sælges Hjemmebag fra stenovn og komfur
Cafe: hvor der kan købes kaffe/saft og julekager
Arbejdende kunstnere m.m, som udstiller & sælger Smagsprøver
Og salg af lokale produkter
Mød ”Alsingergildet” med med bla. deres”101Pejlemærker”

Historielæsning og andre aktiviteter for børnene
Salg af juletræer og pyntegrønt .
Bemærk: Gården er i adventstiden åben hver lørdag fra 9.30 -11,30 og fra 13.00 til 15.00

Soldaterbilled 1920

 

 

Fristil
I Sommeren 1920 besøgte Professor og Kunstmaler Erik Henningsen Ais.
Han vilde gerne male et Billede af de danske Soldater, naar de kom til Dybbøl, men han vilde først have malet nogle som kunde vinke efter Soldaterne.


Henningsen tog Logi paa Banegaarden i Guderup, og en Dag kom han ind til min Bedstefar, som boede tæt derved, og spurgte om han ikke kendte en Kone med et Iille Barn som vilde staa for ham, mens han malede Maleriet, det gjorde min Bedstefar, og sagde, at han i Nabolandsbyen havde en Datter, som havde et Barn paa 1 Aar. Den Kone var min Moder, og Barnet var mig.
Henningsen gik straks til min Moder, og spurgte hende om hun og Barnet kunde staa for ham.
Det lovede Mor, og da Dagen kom fik jeg en hvid Jakke og Kyse paa, og saa skulde min Moder staa med mig paa Armen i vor Nabos Gaard, og saa begyndte Henningsen at male.
Han malede i flere Dage i ca. en Time ad Gangen. Det var ikke let for min Moder at blive ved at bære paa mig.
Da Mor og jeg var malet, tog Henningsen til Dybbøl, og malede de danske Soldater der.
Han satte saaledes Maleriet sammen af hvad han havde malet ad flere Gange.
Paa Maleriet er der i Baggrunden et Stengærde, og paa det staar en anden Pige, det er min Moders Kusine, og bagved Gærdet staar to Karle, den ene er min Moders Fætter.
For ca. 10-11 Aar siden var min Bedstefar og Bedstemor rejsende for at besøge min Onkel i København. I de Dage var der foraars-Maleriudstilling paa Charlottenlund i København.

Mine Bedsteforældre vidste, at ogsaa det Maleri fra Dybbøl, vilde blive udstillet.
De tog til København en Dag, og i det allersidste Værelse fandt de Maleriet. Men de blev overraskede, for de troede da at de kunde kende os.
Men Henningsen havde slet ikke malet det, saa det lignede os.


Det var ikke af den Grund, at kan ikke kunde, for han malede et Billede af min Bedstefar. Dette forærede han Mor, fordi hun havde gjort sig den Ulejlighed at staa for ham. Nedenunder Billedet staar: Til Fru Thomsen, med Tak fra Erik Henningsen.
For flere Aar siden var dette Billede i “Modersmaal” og for to Aar siden, da Erik Henningsen døde, var der ogsaa nogle Billeder af hans Malerier, hvoriblandt Billedet fra Dybbøl var i “Familie Journal” og ligeledes i “Dybbøl Posten”.
Henningsen har sendt et Fotografi af Maleriet til mine Besteforældre, som nu har foræret Mor det.
(Skrevet af Kjestine Thomsen, 13 aar gammel i 1932)